A felgyorsult XXI. század az információra és tudásra épül, ezért fontos, hogy mindenki a ismerje fel ötletének értékét és óvja azt. Erre nyújt megoldást a szabadalmaztatás. A szabadalom előnyei és a bürokratikus útvesztők szerepelnek a mérleg két serpenyőjében, lássuk, hogy merre is billen az valójában.  

Mi is az a szabadalmaztatás?

A szabadalom egy találmány, ötlet létrehozójának a hasznosításra vonatkozó joga. Ennek birtokában a feltaláló bárkivel szemben felléphet, aki találmányát - engedélye nélkül - bármilyen módon is hasznosítja.

Találmánynak pedig például egy műszaki megoldást hívunk. A szabadalom törvényi védelme korlátozott ideig áll fenn, aminek neve: szabadalom vagy szabadalmi oltalom. 

Mi a folyamata egy szabadalmaztatásnak?

A szabadalmaztatás első és legfontosabb lépése a kutatás. Ez által derül ki, hogy ötletünk, találmányunk szabadalmaztatva lett-e már más által. A szabadalmi ügyintéző ezt nemzetközi szabadalmi rendszerből, nyilvántartásokból tudhatja meg, és zárhatja ki azt a lehetőséget, hogy a saját ötletünkkkel megegyező tartalom létezik-e.

Világviszonylatban is újnak kell lennie az ötletnek, így ha már külföldön, vagy Magyar országon oltalom alatt van, mi már nem kérhetjük rá.

A kutatás végeztével, a szabadalmaztatáshoz egy nagyon átfogó, a lényeges részletekbe behatoló leírást kell elvégezni. Ugyanis, ha ez a leírás nem pontos, és megfelelően alapos, akkor azt formai okokból visszautasíthatja a hivatal. Illetve másoknak lehetőséget biztosítunk rá, hogy akár pár apró módosítással, akár egy megfelelő leírással valaki szabadamaztathassa a mi ötletünket.

A szabadalmi ügyintéző feladata ekkor következik a szabadalmi hivatallal. Miután hivatalosan is szabadalmi oltalmat nyerünk, az maximum 20 évig lehet érvényes. Amennyiben nemzetközileg is ki szeretnénk terjeszteni szabadalmunkat, akkor erre több módunk is van, attól függően, hogy mely országokban szeretnénk a szabadalommal élni.

Amiket nem lehet szabadalmaztatni

Vannak bizonyos ötlet típusok amiket nem lehet szabadalmaztatni. Lássuk a felsorolást ezekről.

  • felfedezés, tudományos elmélet
  • matematikai módszer
  • esztétikai alkotás
  • szellemi tevékenységre, játékra, üzletvitelre vonatkozó terv, szabály, eljárás
  • számítógépi program (a gyakran használt „szoftverszabadalom”, mint jogi fogalom nem létezik, a szoftver szerzői jogi oltalom alatt áll. De nem kizárt a számítógéppel megvalósított találmány)
  • információk megjelenítése közrendbe, közerkölcsbe ütközik (pl. emberi klónozásra vonatkozó eljárás)
  • gyógyászati, sebészeti eljárások
  • állatfajták oltalma

Milyen előny származik a szabadalmaztatásból?

A szabadalmaztatást követően már nagy lépéselőnybe kerülünk, hiszen ekkortól már senki olyan nem használhatja ötletünket, találmányunkat, akinek nem adtunk engedélyt. Ezzel meglehetősen nagy anyagi előnyre is szert tehetünk, arról nem beszélve, hogy erkölcsi elismerést is szerzünk és a találmány kapcsán mindig ránk fognak hivatkozni.

Az új technológiát értékesíthetjük, ezzel újabb bevételre tehetünk szert.

Az oltalommal keletkezett kizárólagos jog a feltalálót vagy jogutódját illeti meg.

Elsősorban úgy értékesíthetjük találmányunkat, hogy saját magunk gazdasági tevékenység keretein belül gyártjuk, használjuk, forgalmazzuk, vagyis szabadalmazott találmányunkkal egyedül jelenünk meg a piacon és egyeduralkodók leszünk az érintett terméket, és annak eljárását illetően.

Megtehetjük azt is egy hasznosítási szerződés keretein belül, hogy engedélyt adunk valakinek a hasznosításra, aki a szerződésnek megfelelően ezért díjat fizethet nekünk.

Ezen túl, ha nem a kizárólagos hasznosítási jogra kötöttünk szerződést, még magunk is folytathatjuk a gyártást, vagy másnak is további engedélyt adhatunk. Ebben az esetben a tulajdonjog teljes egészében nálunk marad.

További lehetőség nyílik az értékesítésre, ha a tulajdonjogot az eredeti szabadalmaztató részben (pl. 50%-ban), vagy egészében eladja, azaz átruházza másra.

Az EU szabadalom előnyei

2011-ben megkezdődött az EU szabadalom jogi feltételrendszerének kidolgozása, fejlesztése, melynek lényeges újítása lesz, hogy az Európai Szabadalmi Egyezmény szerint igényelt európai szabadalom megadása után a „nemzeti érvényesítés” eljárási szakaszában az EU szabadalomhoz csatlakozott országok egységesen, egy homogén területként lesznek megjelölhetők, és ott külön hatályosítási procedúra nélkül érvényes lesz a szabadalom.

A jó ötletek ingyen jönnek, de megvalósításukhoz gyakran pénzre van szükség. A szabadalmaztatási eljárás (noha gyorsan megtérülő befektetés lehet) pénzbe kerül, a találmány kivitelezésekor pedig újabb költségek merülhetnek fel.

Ilyenkor érdemes befektetőt keresni, hogy az elképzelt ötlet a befektető által biztosított tőkéből megvalósulhasson. Üzletet kötni persze nem egyszerű, de mindenképp érdemes megpróbálni.

Sokan estek már abba a hibába, hogy nem szabadalmaztatták ötletüket, így ezt más megtette, ezzel szabadalombitorlóvá válva.

Tehát ha jó ötletünk van, mindenképpen gondolkozzunk el a további lépéseken.

Önnek is van egy jó ötlete?

Mi tudunk segíteni! Kérjen visszahívást!

Akik már minket választottak

és még sokan mások…

Legyen Ön a következő!