A szellemi tulajdon kincset érhet, azonban csak kevesen használják ezt arra, hogy jövőjüket megalapozzák vele. A gondolataink, ötleteink melyek megfogalmazódnak bennünk sokszor olyan tudást és ötletet rejtegetnek, melyeket okosan felhasználva megalapozhatjuk saját, de még gyermekeink jövőjét is.

 

Mi is az a szellemi tulajdon?

Szellemi tulajdon alatt az alkotó elme termékeit értjük: ide tartoznak a találmányok, az irodalmi és művészeti alkotások és a kereskedelemben alkalmazott megjelölések, nevek, képek és formák.

A szellemi tulajdon tárgyai jogi védelmet élveznek: ez biztosítja, hogy a találmányok, vagy egyéb alkotások jogosultjai tevékenységükért megfelelő erkölcsi és anyagi elismerésben részesüljenek.

Ezek megóvása rendkívül fontos, hiszen lehet, hogy ami éppen akkor megformálódik a fejünkben, egy új korszakalkotó találmány lehet.

Saját szellemi tulajdonunkat a törvény védi. Ezt két nagy ágra lehet bontani: az iparjogvédelmi, és a szerzői jogokra.

 

Az iparjogvédelem

Az iparjogvédelem, a polgári jog egyik sajátos részterülete. Az iparjogvédelem abszolút szerkezetű, ez annyit jelent, hogy a jogosultja csak és kizárólag egyedül jogosult a az adott dolog használatára.

Ez persze nem zárja ki azt, hogy a jogosult másnak ne adhasson licenciát, azaz jogot az adott ötlet használatára.

Az iparjogvédelmi oltalmi formák

  • Szabadalom
  • Formatervezési minta
  • Földrajzi árujelző
  • Használati minta
  • Védjegy

A szerzői jogok

A szerzői jog biztosít védelmet a tudományos, irodalmi, művészeti alkotások számára, valamint a felhasználásukat illetően

A szerzői jog egyik alapvető célja a szellemi alkotás ösztönzése, támogatása, biztosítása.

Ennek jegyében ismer el az adott személyhez kapcsolódó és vagyoni jogokat a szerző javára. A szerzői művek felhasználásának ellenértékét jelentő jogdíjak, használati díjak állják a szerzői, alkotói ráfordításokat.

A szerzői alkotások, művek törvényi védelme a magyarországi kulturális ipar működésének és fejlődésének alapvető feltétele. Ezáltal munkahelyek, vállalkozások, befektetések védelmét is jelenti. De rengeteg más iparág is a szerzői jogra védelmére épül: így például. a zeneipar, a könyvkiadás, a rádiós- és televíziós műsorszolgáltatás, a szoftveripar, a filmgyártás.

 

Mit véd a szerzői jog?

Szerzői jogi védelem alatt áll még más szerző művének átdolgozása, ha az így létrejött műnek szintén egyéni és eredeti jellege van. Azonban az átdolgozás fontos feltéve, hogy az eredeti mű szerzője az átdolgozáshoz hozzájáruljon. Az átdolgozás szabályai vonatkoznak az úgynevezett feldolgozásra vagy fordításra is, amennyiben ezek eredményeként új mű jön lére.

Lényeges megemlíteni, hogy a szerzői joghoz kapcsolódó un. szomszédos jogi teljesítmények is törvényi védelmet élvezhetnek. Ilyenek a zenészek, színészek előadásai, a hangfelvételek és a rádió és tv műsorok is.

 

Mi kell ahhoz, hogy egy művünk szerzői jogvédelmet kapjon?

A szerzői jogi védelmet az alkotásnak az egyéni, eredeti jellege alapozza meg. A szerzői jogi védelem fontos feltétele, hogy a létrehozott mű egyéni és eredeti jellegű alkotás legyen.

Az egyéni jellegről akkor beszélhetünk, ha az adott körülmények között lehetőség van többféle kifejezési módra és ezek közül a szerző egyéni módon valósítja meg, hozza létre saját alkotását.

Az eredetiség azt jelenti, hogy a művet maga a szerző hozta létre, alkotta meg, nem pedig egy korábban létező mű, alkotás másolatáról van szó.

A szerzői jogi védelem tárgya minden esetben a gondolatok egyéni, eredeti formába öntése, nem maga az annak alapjául szolgáló tartalom.

A szerzői jogi oltalom formavédelmet jelent: a megfogalmazás egyediségét védi.

 

Miért fontos a szellemi tulajdont megóvni?

A szellemi tulajdon megóvása elsősorban arra szolgál, hogy megőrizzük, az alkotó által létre hozott értéket, tudást, találmányt, művészetet, technológiát, felfedezést, hogy erkölcsileg és anyagilag elismerést nyerjenek.

A szellemi tulajdon védelme ennek óvását biztosítja.

A szellemitulajdon védelme teremti meg az egyensúlyt és kapcsolatot az új megoldásokat, innovációkat létrehozó alkotók érdeke és a közérdek között annak céljából, hogy elősegítse egy olyan környezet létrejöttét, amely a kreativitás, kezdeményezőkészség és az innováció virágzására épül.

A világban sajnos rengeteg a szabadalom bitorló, akik más ötleteivel szeretnének hírnevet és vagyont szerezni. Érdemes ezt mindig szem előtt tartani és megelőzni a lehetőséget, hogy más ezzel visszaéljen.

Ennek elkerülése érdekében fontos, hogy ötleteinket szabadalmaztassuk, illetve védjeggyel lássuk el.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Akik már minket választottak

és még sokan mások…

Legyen Ön a következő!