A franchise szerződés az franchise átadó és a franchise átvevő közötti kapcsolat alapja, egy olyan megállapodás, amely tartalmazza a franchise átadó és az átvevő együttműködésének legfontosabb elemeit. 

A franchise szerződést a Wikipéda így határozza meg: “A jogbérleti (franchise) szerződés fogalmát a franchise szerződésre a 2014. március 15-én hatályba lépett Polgári Törvénykönyv vezette be, amely ezt a szerződésfajtát jogbérleti szerződésnek nevezi. A szerződő felek elnevezése: a jogbérletbe adó és a jogbérletbe vevő.”  

A franchise szerződés más néven tehát jogbérleti szerződés, azonban Magyarországon a törvényi elnevezés helyett továbbra is a franchise szerződés kifejezés van használatban. 

A franchise szerződésben a franchise átadó felhatalmazza a franchise átvevőt a franchise adott területen való hasznosítására. Ennek keretében a franchise átadó biztosítja a szükséges iparvédelmi jogok felhasználási jogait és a franchise leírást, hogy hogyan kell használnia, milyen szabályokat kell betartani, mitől fog jól működni az üzlet a franchise átvevő számára. E jogok közé tartozik a védjegy használatának engedélyezése, ami lehet a franchise neve is, vagy a formatervezési minták (pl. dizájn) használatának engedélyezése.

A franchise szerződésekben sokszor kikötik, hogy a franchise átvevő kizárólag a franchise átadó által meghatározott alapanyagokat vagy termékeket használhat. Az átvevő a franchise szerződés alapján köteles a számára biztosított jogok és ismeretek felhasználásával a termékek, szolgáltatások előállítására és értékesítésére. Ezekért a franchise átvevő díjat fizet.

A díjfizetésnek legtöbbször két formája van:

 • belépéskor fizetendő díj, amit a franchise rendszerhez való csatlakozáskor fizet a franchise átvevő
 • időszakosan fizetendő díj, forgalmi jutalék, amit a franchise rendszerben való részvételért kell időszakosan fizetni

Milyen szabályokat tartsunk be franchise szerződést kötésekor?

A különböző márkák, sokféle tevékenységi körök és különböző iparágak miatt nincs egy mindenhol alkalmazható, egységes franchise szerződés minta. Vannak azonban olyan alapértelmezések, amik segítségével az összes lényeges kérdést át lehet gondolni amelyekre figyelni kell a franchise szerződés elkészítésekor. Ha átgondoltuk a lényeges kérdéseket, megvan a szerződés alapja, erre már lehet építeni a megállapodás tartalmát. 

Ilyenkor is tud segíteni szakértő jogi csapatunk, aki elkészíti a franchise szerződést!

A franchise szerződésnek kell, hogy legyen

egy bevezető része, amiben a szerződő felek ismertetik a szándékaikat, tényeket és azokat az értékeket, amikre az együttműködésük épül, ezután következhetnek a meghatározások és definíciók. Tartalmaznia kell a franchise szerződésnek az átadó és átvevő közötti együttműködés leírását, a következő formában:

 • a franchise szerződés megkötésére vonatkozó rendelkezések,
 • az átadó és az átvevő jogai és kötelezettségei az együttműködés ideje alatt
 • a szabályozások okai és annak megoldásai (pl. egy felmondás esetére)

Ahhoz, hogy profi szerződést készíthessünk érdemes a szakterületet ismerő jogi, vagy franchise szakértő segítségét igénybe venni, aki segít minden olyan pontot átvenni, ami a későbbi üzleti tevékenység elindításához és fenntartásához szükséges. 

Nézzük, milyen pontokat kell egy franchise szerződésnek tartalmaznia!

 1. A franchise rendszerhez való csatlakozás szabályai
 2. A szerződés időtartama
 3. Az átvevő működési területe
 4. Mindkét fél jogai, kötelezettségei
 5. A védjegyek és az üzleti megjelenés védelme
 6. Üzleti titkok védelme
 7. Versenyképes tevékenység
 8. Tanfolyamok
 9. Franchise és marketing díjak
 10. Promóció és reklám
 11. Az átadó ellenőrzési hatásköre
 12. A szerződés megszűnése

Mik a franchise szerződés előnyei?

A franchise olyan lehetőség a rendszergazda (franchise átadó) számára, amiben tovább tudja építeni és optimalizálni értékesítési csatornáit jelentősebb befektetés nélkül. Egyúttal jobb értékesítési adatokat is több termékmegjelenítést is jelent számára.

Mivel a franchise átvevők független vállalkozók, cég tulajdonosok, ezért jobban elkötelezettek az üzlet mellett, mint a munkavállalók. 

A franchise szerződés kötése egyúttal alacsonyabb marketing költségeket is jelent a franchise átvevőnek, mivel egy közös reklám kampányt végez,végzett a franchise átadó.

Milyen buktatói lehetnek a franchise szerződésnek?

A franchise szerződés kötésekor érdemes azzal is tisztában lenni, milyen veszélyeket és buktatókat rejt magában a franchise-szerződés úgy az átadó, mint az átvevő részéről. Az első ilyen hátrány magából  a franchise lényegéből fakad, mivel a gyengébb gazdasági pozícióban lévő franchise átvevő nincs igazi alkupozícióban a franchise átadóval szemben, ezért kiszolgáltatottá válik az egyoldalúan diktált szerződési feltételekkel szemben, anélkül, hogy adott esetben azok módosításába akárcsak a legkisebb beleszólással is élhetne.

Pek-Snack franchise üzlet.

A franchise átadók sok esetben alkalmaznak előre megírt típusszerődéseket, hogy a több franchise átvevő partnerrel azonos feltételekkel tudjanak franchise szerződést kötni.

Emiatt azonban a franchise szerződés tartalmazhat általános szerződési feltételnek minősülő kikötéseket is, amik – polgári jogunk szerint – speciális megítélés alá esnek.  

Így például a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen eltérő feltételekre az átvevő figyelmét külön is fel kell hívni, továbbá az adott szerződéses feltétel tisztességtelensége esetén akár az átvevő, akár az arra feljogosított szervek jogosultak azt megtámadni.

A franchise szerződést a felek írásban kötik, tekintettel egyrészt annak rendszerint bonyolult és terjedelmes voltára, másrészt arra, hogy azok többnyire felhasználási elemeket is tartalmaznak, a felhasználási szerződés pedig hatályos szerzői jogi törvényünk szerint kizárólag írásban jöhet létre érvényesen.

Az átadó a franchise szerződés megkötésekor köteles az átvevőt valamennyi, franchise-zal kapcsolatos előírásról, szabályról részletesen tájékoztatni. Amennyiben ez a tájékoztatás elmarad, az átvevő akár a franchise szerződést is megtámadhatja tévedésre, megtévesztésre vagy a felek kölcsönös téves feltevésére alapozva. A fentiek szerint közölt információk nagy része azonban értékes üzleti titkot tartalmazhat, ezért érdemes a szerződéskötést megelőző fázisban, az információk kiadása előtt titoktartási megállapodást kötni az átvevővel, amelyben a visszaélés esetére kötbérfizetési kötelezettséget köthető ki.

A franchise szerződést a felek rendszerint hosszú időtartamú határozott időre kötik meg, aminek következtében a felek rendes felmondási joga korlátozott lehet. Ez a gyengébb gazdasági pozícióban lévő átvevő szempontjából jelentős lehet, mivel a franchise állomás folyamatos, megfelelő színvonalú működtetése az átvevő egyik leglényegesebb kötelezettsége.

Gyakran előfordul, hogy a fogyasztók valamilyen kártérítési igényükkel közvetlenül a franchise átadóhoz fordulnak, mivel – az egységes megjelenés miatt – egy vállalkozásnak tekintik a franchise átadót és a franchise átvevőt. 

Ez a kártérítési igény egyes esetekben (pl. termékfelelősség) megalapozott lehet, ám a gyakorlat azt mutatja, hogy a fogyasztók egyéb esetekben is hajlamosak közvetlenül az átadóhoz fordulni annak ellenére, hogy az adott termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés rendszerint az átvevő és a fogyasztó között jön létre.Bubbles franchise üzlet.

A kereskedelmi gyakorlat azt mutatja, hogy az átvevő akkor tud leginkább szabadulni a franchise-zal járó kiszolgáltatott és alárendelt helyzettől, ha hosszú és eredményes munkájával komolya partnerré válik az átadó szemében, olyanná, akivel hosszú távon is érdemes együttműködni.

Mi alapján készül a franchise szerződés és miért jó, ha szakértőkre bízza a megírását?

A franchise kézikönyv az alapja a franchise szerződésnek. A kézikönyvben az átadónak úgy kell részletesen összefoglalni az ismereteket, hogy az a leendő franchise átvevőnek (külső vállalkozó) átadható legyen. Nem elég szóban átadni ezt a tudást, mindennek rögzítésre kell kerülnie a későbbi számonkérés vagy az ellenőrzés miatt.

A fenchise szerződéssel kapcsolatos ügyekben szakértő partnereink nyújtanak segítséget ügyfeleinknek. Kérjük keressen minket a kapcsolat menüpontban található elérhetőségek valamelyikén – hívjon telefonon vagy írjon emailt -, és készséggel válaszolunk kérdéseire.