Szabadalmaztatással kapcsolatos tervrajz.

Mit jelent a szabadalmaztatás?

A szabadalmaztatás egy folyamat, eljárás, amikor is a szabadalmaztatni kívánt találmányra oltalmat igénylünk. 

A szabadalom találmányok védelmére szolgál. A törvény megfogalmazása szerint szabadalmazható minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható találmány a technika bármely területén.

Szabadalommal lehet védeni találmányt, technológiát és gyártási módot. 

Mikor nevezünk egy találmányt szabadalmaztathatónak?

A találmányok szabadalmaztatását a törvény három feltételhez köti: a találmány legyen új, alapuljon feltalálói tevékenységen és legyen iparilag alkalmazható. Az újdonság azt jelenti, hogy a találmány nem tartozik a technika állásához. Tehát ha még nem találta fel előttünk senki, akkor szabadalmaztathatjuk a találmányunkat. Természetesen a szabadalom azt illeti, aki először bejelenti, ezért hiába találunk tehát fel valamit, ha nem védetjük le azonnal, lehetséges, hogy később másnak tulajdonítják majd a találmányunkat.

A találmány fogalmának második követelménye, hogy alapuljon feltalálói tevékenységen. Ez azt jelenti, hogy ha a technika állása szerint egy szakember számára nem nyilvánvaló, akkor biztos, hogy valamilyen korábban nem ismert újdonságot fedeztünk fel. A harmadik követelmény pedig az, hogy a találmánynak iparilag alkalmazhatónak is kell lennie, ami azt jelenti, hogy a találmány az ipar vagy a mezőgazdaság valamely ágában előállítható, illetve használható.

Miért fontos, hogy szabadalommal védjük a találmányunkat?

Mivel a szabadalom tulajdonosának kizárólagos joga van arra, hogy a találmányt hasznosítsa, vagy arra másnak engedélyt adjon, ezért a szabadalmaztatás anyagi előnyhöz tudja juttatni a szabadalom tulajdonosát. Egy szabadalom ezen kívül erkölcsi elismerést is tud szerezni a feltalálónak, hiszen neve feltalálói minőségében örök időre fennmarad.

Mi a menete a szabadalmaztatásnak?

  • 1. lépés: újdonságkutatás

A szabadalmaztatás első lépése az alapos kutatás a szabadalmi rendszerekben azért, hogy kizárhassuk: találmányunkkal megegyező tartalmú szabadalmat már bejegyeztek. Gyakran előfordul, hogy az ügyfél interneten megnézte, nincs a saját bejelentéséhez hasonló szabadalom, de a hivatal mégsem találja újnak az ő bejelentését.

Egy szabadalomnak világviszonylatban újnak kell lennie, ha már valaki más megkapta a szabadalmi oltalmat, akár itthon, akár külföldön, az már nem védhető le szabadalomként. A kutatás során kiszűrjük a szabadalmi duplikációt, és ezzel rengeteg időt- és pénzt spórolunk meg ügyfeleinknek.

  • 2. lépés: szabadalmi leírás készítése

A szabadalmaztatás második lépése,  ha nem találunk a kívánt szabadalomhoz hasonlót, akkor a meglévő anyagokból el kell készíteni a szabadalmi leírást, a szabadalmi rajzokat. Az esetlegesen talált anyagokat be kell építeni a szabadalmi leírásba, a technika állásába. De meg kell jeleníteni, mi a különbség a védeni kívánt oltalom és a hasonló szabadalmi oltalom között. A feltalálóknak segítséget nyújtunk a szükséges leírás elkészítésében.

  • 3. lépés: a szabadalmi leírás benyújtása a hivatalhoz

A szabadalmaztatás harmadik lépése a szabadalmi leírás benyújtása a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához.

Mit nem lehet szabadalmaztatni?

Nem lehet szabadalmat kapni akkor, ha a megoldás kizárólag szoftver, üzletvitelre vonatkozó terv, szervezési megoldás, tudományos elmélet, esztétikai megoldás vagy ötlet.

Mennyi időre szól a szabadalmaztatás?

Találmány levédése esetén szabadalmi oltalom adott országra és 20 évre szól. A 20 év lejártát követően a találmány közkinccsé válik. A találmány új eszközt vagy technikát jelent, amely az ötlet kidolgozott formája. A találmány és az újítás között szokás különbséget tenni, mely szerint az újítás az út a gyakorlati megvalósításhoz, a találmány hasznosításához.

A találmányomat meg kell osztanom a nyilvánossággal?

A szabadalmi bejelentést a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala bejelentés napjától számított 18 hónap (1,5 év) elteltével közzéteszi a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben. A közzétett szabadalmi bejelentés megtekinthető iratai nyilvánosak, azokról a Hivatal díjfizetés ellenében bárki számára másolatot ad. A közzététellel a bejelentés napjára visszaható hatállyal ideiglenes szabadalmi oltalom keletkezik, amely a szabadalom megadásával válik véglegessé. A szabadalomból eredő jogok csak a végleges oltalom alapján érvényesíthetőek.

A közzététellel a szabadalmi bejelentés mindenki számára nyilvánossá válik, és ekkor bárkinek lehetősége van arra, hogy a szabadalmi bejelentést kifogásolja, akár azért, mert azt állítja, hogy a bejelentő az ő találmányát lopta el, így nem jogosult a szabadalomra, akár azért, mert a szabadalmaztatni kívánt találmány nem felel meg a törvényi feltételeknek, vagyis nem új, feltalálói tevékenységen alapuló és iparilag alkalmazható.

A közzétételt követően a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elvégzi a szabadalmi bejelentés érdemi vizsgálatát (figyelembe véve az észrevételeket), azaz ekkor vizsgálják meg azt érdemben, hogy a találmány megfelel-e a 3 törvényi feltételnek (újdonság legyen, feltalálói tevékenységen alapuljon és iparilag alkalmazható legyen), és ezért jogosult-e a védelemre. Amennyiben az érdemi vizsgálat pozitívan zárul, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala bejelentés tárgyára szabadalmat ad. A végleges szabadalmi oltalom a bejelentés napjától számított 20 évig tart.

Más országban is szabadalmaztathatom a találmányomat?

Igen, a szabadalom levédése lehetséges Magyarországra vonatkozóan, nemzetközi, országonként, illetve európai uniós rendszerekben, ettől is függ, hogy mennyibe kerül a szabadalmaztatás.

Lehetőség van a magyarországi szabadalmak nemzetközi és európai uniós kiterjesztésére is, amelyekről bővebben is szó esik a Nemzetközi szabadalmi bejelentés oldalon. 

Egy felmérés szerint, amit 2015-ben készítettünk, rengeteg ötletet, találmányt használtak fel Magyarországon jogtalanul, megkárosítva a feltalálókat. Így sok esetben nem az ötlet kitalálója, hanem más piaci szereplők profitálnak egy-egy találmányból.

Mikor érdemes megcsináltatni és mennyibe kerül a szabadalmaztatás?

A szabadalmaztatás egy pénzügyi befektetéssel járó folyamat, melyet csak akkor érdemes megindítani, ha a jogvédelemre – szabadalmaztatásra – költött pénz megtérülésére komoly esély van, azaz profit előállítása mellett hasznosítható a találmány a piacon. Egy technológia licenciába vétele a vállalkozások részéről szinte minden esetben további befektetést igényel a továbbfejlesztés és a piacra vitel költségeinek fedezésére. Ezek a befektetések általában csak akkor térülnek meg, ha a vállalkozás – legalább valamilyen mértékben – kizárólagos jogot tud szerezni a termék előállítására vagy a szolgáltatás nyújtására. A gyógyszeripar példáján keresztül szemléltetve, például egy új gyógyszer-hatóanyag kifejlesztése, engedélyeztetése, kipróbálása és piacra dobása több, mint 200 milliárd forintba is kerülhet. A szabadalom által biztosított versenyelőny nélkül ezt a befektetési kockázatot egy cég sem vállalná, ezért van szükség a szabadalmaztatásra. 

Miért érdemes szakértőkre bízni a szabadalmaztatást?

Egy szabadalmi bejelentést vagy védjegy bejelentést rengeteg kutatómunka, tervezés, ötletelés előz meg, amelynek eredményeként létrejön egy mű, egy új találmány, vagy egy új logó, amellyel azután sikerre vihetjük vállalkozásunkat. A találmányok szabadalmi oltalma, illetve a védjegyoltalom, éppen erre szolgál. Az eljárás azonban bonyolult, rengeteg papírmunkát és alapos előkészítést igényel. 

A szabadalmaztatási eljárás bonyolult és hosszú folyamat, és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának eljárása során az is elképzelhető, hogy hiába ölünk bele rengeteg időt, munkát és pénzt a bejelentésbe, végül a Szabadalmi Hivatal elutasítja a kérelmünket. Ezért érdemes még az eljárások megindítása előtt szakértők segítségét igénybe venni.

Az, hogy pontosan mennyibe kerül a szabadalmaztatás, nagyon sok körülmény befolyásolja. Ha érdeklik, mennyibe kerül a szabadalmaztatás, kérjük kérjen ingyenes visszahívást a jobb oldalon található űrlapon, vagy keressen minket a kapcsolat menüpontban található elérhetőségek valamelyikén – hívjon telefonon vagy írjon emailt – , és készséggel válaszolunk kérdéseire. Amennyiben szeretne bővebb információt kapni Ügyfélbarát Szabadalmaztatási Programunkról, kattintson ide!