Szabadalom benyújtása előtt fontos a szabadalmi fogalmak tisztázása. Mielőtt szabadalmaztatunk, nem is sejtjük, hogy milyen mély vízbe lépünk. A fő problémát az okozza, hogy nagyon sok szó más jelentéssel bír a köznapi beszédben, mint a jogi környezetben.

Szabadalmi hivatal
A Szabadalmi hivatal, hivatalos nevén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tartja nyilván, és bírálja el a szabadalmi kérelmeket.

Szabadalmi törvény
1995. évi XXXIII. törvény rendelkezik a találmányok szabadalmi oltalmáról. Ezt a törvényt 2005-ben módosította a szabadalmi ügyvivőkről szóló 2005. évi CLXVI. törvény.

Szabadalmi jog
A szabadalmi jog a találmányok oltalmát biztosítja azáltal, hogy a szabadalom tulajdonosa számára a versenytársakhoz képest előnyösebb pozíciót teremt a termékek és technológiák piacán.

Szabadalom státusza

A szabadalmi státusz az egyik jogállási adat, amely megmondja, hogy az adott szabadalom érvényben van-e, vagy sem.

Jogállásadatok

A jogállásadatok olyan adatok, amelyek felvilágosítást adnak a szabadalmi bejelentés, vagy a szabadalom jogi helyzetéről.

Például ilyenek lehetnek a szabadalmi eljárás során a következők: felszólalás, fellebbezés, elutasítás, oltalmi idő lejárta, licencia szerződés, átruházás, lemondás a szabadalomról stb.

Szabadalom megsemmisítése

Az oltalom visszamenőleges hatályú megsemmisítése. Akkor igényelhetik a szabadalom megsemmisítését, ha az nem felelt meg a meghatározott törvényes előírásoknak.

A szabadalom megsemmisítését a szabadalmason  kívül bárki kérheti. A kérelemben azonban fontos, hogy meg kell jelölni a megsemmisítés jogalapját, és csatolni kell a bizonyítékokat.

Amint helyt áll a bizonyítás, a szabadalmi hivatal megsemmisíti a szabadalmat.

Szabadalom

A szabadalom jogosultjának (szabadalmas) a találmány hasznosítására vonatkozó kizárólagos joga. Szabadalom birtokában a szabadalmas bárkivel szemben felléphet, aki találmányának tárgyát engedélye nélkül bármilyen módon hasznosítja.

Fontos kitétel, hogy a szabadalmi védettség (oltalom) időben és területileg korlátozott. Ennek értelmében az legfeljebb a bejelentési naptól számított 20 évig tartható fenn, utána közkinccsé válik.

A szabadalom csak abban az országban érvényes, amire azt engedélyezték. Tehát elképzelhető, hogy egy szabadalom Magyarországon szabadalomnak számít, Ausztriában pedig nem, illetve a szabadalmunk kiterjeszthető több országra is. Általános “világszabadalom" nem létezik.

 Szabadalom jogosultja

A szabadalom jogosultja lehet természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek. A szabadalom jogosultja nem feltétlenül a feltaláló. Például egyes, kutatással is foglalkozó cégeknél, a megszületett találmány nem automatikusan a feltalálóé lesz, hanem gyakran a foglalkoztató cég lesz a szabadalom jogosultja. Ezt azonban minden esetben előzetes szerződésben kell rögzíteni.

Az oltalmi igény jogosultját bejelentőnek, az oltalom jogosultját szabadalmasnak is szokás nevezni.

Mi a találmány és mi a szabadalom?

Találmánynak hívjuk a termékre vagy eljárásra vonatkozó új műszaki megoldást; az azon fennálló jogi oltalom neve pedig szabadalom vagy szabadalmi oltalom.

Fontos kitétel, hogy egy találmány megvalósítható, reprodukálható legyen.

Kizárólagos joga van a szabadalom tulajdonosának arra, hogy a találmányt hasznosítsa, találmányát eladja, vagy a találmány hasznosítására másnak engedélyt adjon. A termékek és a technológiák piacán a szabadalommal elért előnyösebb pozíció hozzájárulhat ahhoz, hogy a szabadalom tulajdonosa számára megtérüljenek a fejlesztésre fordított befektetések.

Feltaláló

Egy találmány feltalálója az a személy, aki azt a találmányt megalkotta.

Tehát felismerte és megfogalmazta az adott megoldás alapgondolatát, majd kidolgozta a találmányi megoldást. Természetesen több találmányról is tudunk, ahol ebben a folyamatban többen vettek részt, ilyen esetben részarányokat határozhatnak meg, hogy a tevékenységük milyen mértékben játszott szerepet a találmány megalkotásában.

A szabadalmi törvény értelmében azt tekinthetjük feltalálónak, aki a szabadalmi hivatal számára benyújtott bejelentésben feltalálóként szerepel. Ezt követően is van lehetőség a részarány megváltoztatására, azonban csak jogerős bírósági eljárás által.

Származtatás

A származtatás során átjárhatóság van a használati mintaoltalom és a szabadalom között. Ehhez azonban meghatározott feltételeknek kell teljesülnie.

Védjegy
A hétköznapokon a laikusok gyakran használják a szabadalmat és a védjegyet egymás szinonimájaként, de valójában két teljesen más fogalomról van szó. Védjegyként oltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható megjelölés, vagy szlogen, zene stb, amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól. Ebben a témakörben itt tudhat meg többet: védjegy.

Ötlet levédése

szabadalmi fogalmakAz ötlet levédése önmagában nem lehetséges.

Az áruk, szolgáltatások, szellemi termékek széles skáláján sokféle dolgot lehet levédetni, és fontos követelmény, hogy amit le szeretnénk védeni
- vagy újdonság legyen,
- vagy jól megkülönböztethető a témában hasonló dolgoktól.

Ha rendelkezik olyan névötlettel, amelyet védjegyként vagy olyan találmány ötlettel, amelyet szabadalomként jelentene be, mindenféleképpen érdemes szakértő segítségünket igénybe vennie.

Szabadalmi ügyintéző

Általában jogi végzettséggel rendelkező, iparjogra specializálódött ügyintéző, aki a szabadalmaztatási és védjegyeztetési eljárásokban segíti a kapcsolattartást a szabadalmaztatók, védjegyeztetők és a hivatal között.
Segítségükkel hatalmas teher kerül le a szabadalmaztatók válláról, hiszen sok időt és energiát megspórolnak.

Szabadalombitorlás

Szabadalombitorlónak nevezik azt, amikor már meglévő szabadalmat jegyeztetünk be, ezzel sértve egy már meglévő szabadalom tulajdonosának jogait.

Amennyiben tudjuk, hogy egy benyújtandó szabadalmunk kifogásolható egy, már meglévő szabadalom miatt, akkor be kell nyújtani egy nemleges megállapításra irányuló kérelmet a szabadalmi hivatalhoz.
Ilyenkor lehetőségünk nyílik a szabadalmi jog státuszának tisztázására, mielőtt elindulhatna a bitorlási per. A hivatal a nemleges megállapítás ügyében egy háromtagú tanács dönt egy szóbeli tárgyalás alkalmával.

Használatiminta-oltalom


Találmánynak hívjuk a termékre vagy eljárásra vonatkozó új műszaki megoldást; az azon fennálló jogi oltalom neve pedig szabadalom vagy szabadalmi oltalom. Azok az új műszaki megoldások, amik szerkezeti kialakításra, vagy elektromos kapcsolási elrendezésre vonatkoznak, használatiminta-oltalommal is levédethetőek.

A használatiminta-oltalomnál a megkövetelt alkotói szint alacsonyabb, mint a szabadalmak esetén. A tulajdonosának viszont változatlanul joga van arra, hogy a találmányát (használati mintát) hasznosítsa, eladja, vagy másnak engedélyt adjon a használatra.

Világszabadalom

szabadalmi-fogalmakVilágszabadalom a szó köznapi értelmében nem létezik. Több országra érvényes oltalmat elnyerhetünk úgy, hogy külön-külön bejelentjük az egyes országokban, illetve regionális, vagy nemzetközi bejelentéssel élünk.
A bejelenetés csak azokban az országokban lesz érvényes erejű, ahol elfogadják azt.

Bejelentés bővítése

Sok feltaláló fejleszti a már meglévő találmányát. Ilyenkor persze szeretnék, ha a fejlesztett, módosított változat is oltalom alá kerülne. Ez hogyan lehetséges?

Sajnos a szabadalom bővítő módosítása nem megoldható. Azonban a bejelentéstől számított egy éven belül elsőbbségi igénnyel olyan bejelentést is tehetünk, mely tartalmazza a továbbfejlesztést.


További kérdése van szabadalmakkal, védjegyekkel kapcsolatban? Szeretné megóvni szellemi termékét, ötletét?

Vegye fel a kapcsolatot velünk és tapasztalt szakértőink ingyenes konzultáció keretében állnak rendelkezésére!

Tovább az ingyenes konzultációra!

 

Akik minket választottak:

és még sokan mások…

Legyen Ön a következő!