Szabadalmi hivatal

 

A Szabadalmi hivatal, vagyis hivatalos nevén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke 2017. március elseje óta dr. Luszcz Viktor Stanislaw.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szellemi tulajdon védelmét szolgáló felelős magyar kormányhivatal.

Jelenlegi székhelye a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási hivatal korábbi székházában található Budapesten a II. János Pál pápa téren.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala meghatározás alapján a “szellemi tulajdon alatt az alkotó elme szüleményeit értjük: ide tartoznak a találmányok, az irodalmi és művészeti alkotások és a kereskedelemben alkalmazott megjelölések, nevek, képek és formák. A szellemi tulajdon tárgyai jogi védelmet élveznek: ez biztosítja, hogy a találmányok vagy egyéb alkotások jogosultjai tevékenységükért megfelelő erkölcsi és anyagi elismerésben részesüljenek.

A szellemitulajdon-jogok két nagy ágát az iparjogvédelmi és a szerzői jogok alkotják.” (forrás sztnh.gov.hu)

 

A szabadalmi hivatal feladat- és hatásköre

A szabadalmi törvény alapján a Hivatal hatás- és feladatkörébe tartozik a szabadalmi törvény (Szt.) 115/G. § szerint:

  • az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása;
  • a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása;
  • az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén;
  • a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel;
  • a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület működtetése (külön jogszabály alapján), emellett egyéb módon való közreműködés a szellemi tulajdonjogok hatékony érvényesítéséhez szükséges feltételrendszer kialakításában és továbbfejlesztésében;
  • a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása;  
  • a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai feladatainak ellátása;
  • annak az elősegítése, hogy a szellemi tulajdon védelmének eszközeit megfelelően használják fel az országkép formálásához, az egységes országmárka kialakításához, valamint a jellegzetes magyar termékek ismertségének javításához és hírnevének megóvásához.

 

Hamisítás Elleni Nemzeti Testület feladata, hatásköre

 • a hamisítás elleni országos stratégia és az ahhoz kapcsolódó intézkedési tervek kidolgozása, végrehajtásuk összehangolása;
 • a hamisítás elleni nemzetközi és európai uniós kezdeményezésekkel kapcsolatos kormányzati tevékenység összehangolása és támogatása;
 • a hamisításra vonatkozó statisztikai adatok rendszerezése, elemzése;
 • tudatosságnövelő, felvilágosító programok, kampányok kezdeményezése, összehangolása, valamint végrehajtásuk figyelemmel kísérése;
 • a hamisítás elleni fellépésben közreműködő rendészeti és igazságügyi szervek alkalmazottainak továbbképzése;
 • javaslattétel a szellemi tulajdonjogok érvényesítését szolgáló jogszabályok megalkotására és módosítására.

A szabadalmi hivatallal szorosan együttműködnek a szabadalmi és védjegyeztetési szakértők.

A szellemi tulajdon óvásának a célja a gondolkodó, alkotó elme által megalkotott és létrehozott találmányok, művészeti, irodalmi és tudományos alkotások, tudományos felfedezések, innovációk, illetve ipari, tudományos, irodalmi, művészeti tevékenység elismerése, anyagi, jogi, erkölcsi védelmét jelenti.

Ennek végrehajtására a hazai és nemzetközi törvények és rendelkezések adnak lehetőséget. A szellemi tulajdon megóvása érdekében létrehozott szabályrendszert a polgári jog tartalmazza. Ennek célja, hogy létrejöjjön az az egyensúly, ami az innovatív megoldások és kreatív elmék működését és létrehozását biztosítja.

 

Szeretne többet megtudni a védjegyeztetési és szabadalmaztatási folyamatokról? Keresse fel szakértőinket!

ÉRDEKEL!

és még sokan mások…

Legyen Ön a következő!