A szabadalom jelentése

A szabadalom a találmányok egyik iparjogvédelmi oltalmi formája a használati minta mellett. Csak az a találmány szabadalmazható, amely megfelel a szabadalmazható találmány valamennyi alábbi ismérvének. A felfedezések sohasem minősülnek szabadalmazható találmánynak, mivel nem műszaki megoldások. Forrás: Wikipédia

A szabadalom tulajdonképpen egy szerződés a jogtulajdonos (a feltaláló, vagy jogosult) és a társadalom között, mely szerint a jogosult a köz számára megismerhetővé teszi a találmányt, melynek révén a társadalom annak hasznát élvezheti, cserébe a társadalom a jogosultnak egy korlátozott időtartamra (20 évre) vonatkozó kizárólagos hasznosítási jogot ajánl fel (ez maga a szabadalmi oltalom), a jogosult pedig ez alatt az idő alatt lehetőséget kap arra, hogy a találmány kifejlesztésére, piaci bevezetésére fordított befektetései megtérülhessenek, és hasznot is hozhassanak. Mivel az oltalmi idő lejártával a megoldás közkinccsé válik, ezért bárki engedély- és költségtérítés-mentesen hasznosíthatja.

Ám a fenti „szerződés” mindig a nemzetállamok társadalmi egyességén alapul, és nem regionális és világszinten. Az, hogy egy szabadalom több ország területére vonatkozóan is megalapítható, mindig az érintett országok szabadalmi rendszerén keresztül valósul meg.

Mi a találmány és mi a szabadalom jelentése?

Találmánynak nevezzük a termékre vagy eljárásra vonatkozó új műszaki megoldást, az azon fennálló jogi oltalom neve, pedig szabadalom vagy szabadalmi oltalom.

A szabadalom jelentése tehát a találmányokra adható jogi oltalom, egy iparjogvédelmi oltalmi forma. A törvény megfogalmazása szerint szabadalmazható minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható találmány a technika bármely területén.

Mikor szabadalmaztatható egy találmány?

Ahhoz, hogy megértsük mi a szabadalom jelentése, tudnunk kell, mi a találmány és mikor lehet egy találmányt szabadalmaztatni, szabadalmi oltalom alá vonni. A találmányok szabadalmaztatását a törvény három feltételhez köti: a találmány legyen 

  1. újdonság 
  2. alapuljon feltalálói tevékenységen  
  3. iparilag alkalmazható. 

Az újdonság azt jelenti, hogy a találmány nem tartozik a technika állásához. Tehát ha még nem találta fel előttünk senki, akkor szabadalmaztathatjuk a találmányunkat. Természetesen a szabadalom azt illeti, aki először bejelenti, ezért hiába találunk tehát fel valamit, ha nem védetjük le azonnal, lehetséges, hogy később másnak tulajdonítják majd a találmányunkat.

A találmány fogalmának 2. követelménye, hogy alapuljon feltalálói tevékenységen. Ez azt jelenti, hogy ha a technika állása szerint egy szakember számára nem nyilvánvaló, akkor biztos, hogy valamilyen korábban nem ismert újdonságot fedeztünk fel. 

A 3. követelmény pedig az, hogy a találmánynak iparilag alkalmazhatónak is kell lennie, ami azt jelenti, hogy a találmány az ipar vagy a mezőgazdaság valamely ágában előállítható, illetve használható.

Mi a különbség szabadalom jelentése és a használati minta jelentése között?

A szabadalom jelentése a találmányra adható jogi oltalom, a használati minta is egy jogi oltalom, ami egy tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére vonatkozó megoldás, ami az új, szabadalmaztatható találmány színvonalát el nem érő megoldásoknak biztosít jogi oltalmat. 

A szabadalmi oltalom meghatározott földrajzi területre és 20 évre szól, amelyet követően a találmány közkinccsé válik. Ezzel szemben a használati mintaoltalom csak 10 évig tartható fenn, továbbá eljárási találmányokra nem kérelmezhető. Az újdonság használati mintáknál is feltétel, de azt nem ellenőrzik, nem vizsgálják.  

Miért fontos, hogy megvédjük a találmányunkat?

A szabadalom a találmányok jogi oltalmát biztosítja azáltal, hogy a szabadalom tulajdonosa számára a versenytársakhoz képest előnyösebb pozíciót teremt a termékek és technológiák piacán.

A szabadalom tulajdonosának kizárólagos joga van arra, hogy a találmányt hasznosítsa, vagy arra másnak engedélyt adjon, ezért a szabadalmaztatás anyagi előnyhöz tudja juttatni a szabadalom tulajdonosát. Egy szabadalom ezen kívül erkölcsi elismerést is szerez a feltalálónak, hiszen neve feltalálói minőségében örök időre fennmarad.

Fidget Cube - kocka

Az alábbi példa jól mutatja, miért fontos az ötlet, találmány levédése, hogyan másolják a jó ötleteket, és ha nem szeretnénk úgy járni, mint a Fidget Cube kitalálója, jobb, ha titokban is tartjuk a találmányunkat. A képen látható kockát, aminek a neve Fidget Cube, hamar lemásolták a kínaiak.

A Kickstarteren 6,5 millió dollárt gyűjtöttek össze, de hiába, rövid időn belül megjelentek a kínai oldalakon a hasonló termékek. A Fidget Cube csúszott a szállítással, közben pedig megjelent a piacon a Stress Cube nevű termék, ami teljesen ugyanaz, mint az eredeti ötlet. Az alkotó berendelte kínából pár dollárért a clone termékeket, és 19,9 dollárért kezdte árulni, és ezzel 350 000 dollárt keresve megelőzték az eredeti alkotót.

Más országban is levédhető a találmányom? Mi a nemzetközi szabadalom jelentése?

Ha szeretné, hogy a találmánya több országban is szabadalmi oltalmat kapjon, vagy az adott országban külön-külön tett bejelentéssel, vagy regionális bejelentéssel lehet igényelni.

Sokszor halljuk azt a szót, hogy “világszabadalom”, de valójában ilyen nem létezik. Több országban védhetjük ötletünket szabadalommal, amennyiben nemzetközi szabadalmi bejelentést szeretnék tenni, úgy a magyar bejelentéstől számított egy éven belül kiléphetünk a nemzetközi piacra

Európai szabadalom jelentése

Európai szabadalom az európai szabadalmak engedélyezéséről szóló 1973.október 5-i Müncheni Egyezmény alapján megadott szabadalom. Európai szabadalmi bejelentést az Európai Szabadalmi Hivatalnál tehetünk. Ha csak európai uniós országokban szeretnénk szabadalmi oltalmat, illetve azon belül is egy-egy országban, abban az esetben az Európa Patent bejelentést ajánljuk.

Nemzetközi szabadalom jelentése

A másik lehetőség a PCT, a nemzetközi szabadalmak hivatalos rendszere. A PCT, vagyis a Patent Cooperation Treaty, az egymással szerződő országok Szabadalmi Együttműködési Szerződése. A PCT teremt lehetőséget rá, hogy ötletünk könnyen nemzetközi szabadalom legyen, mivel egyszerűbbé teszi a szabadalmi és használati mintaoltalom bejelentés több országba való, egyszerűbb benyújtását.

Ha szeretne a nemzetközi bejelentésrőll többet is olvasni, részletesebben írtunk erről a Nemzetközi szabadalmi bejelentés oldalunkon. 

Miért érdemes szakértőhöz fordulni szabadalmaztatáskor?

Egy szabadalmi bejelentést vagy védjegy bejelentést rengeteg kutatómunka, tervezés, ötletelés előz meg, amelynek eredményeként létrejön egy mű, egy új találmány, vagy egy új logó, amellyel azután sikerre vihetjük vállalkozásunkat. A találmányok szabadalmi oltalma, illetve a védjegyoltalom, éppen erre szolgál. Az eljárás azonban bonyolult, rengeteg papírmunkát és alapos előkészítést igényel. 

A szabadalmaztatási eljárás bonyolult és hosszú folyamat, és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának eljárása során az is elképzelhető, hogy hiába ölünk bele rengeteg időt, munkát és pénzt a bejelentésbe, végül a Szabadalmi Hivatal elutasítja a kérelmünket. Ezért érdemes még az eljárások megindítása előtt szakértők segítségét igénybe venni.

Ha kérdése van a szabadalmi bejelentéssel kapcsolatos ügyekben szakértő kollégáink, partnereink örömmel nyújtanak segítséget ügyfeleinknek!