„Egy találmány születésének pillanata sohasem véletlen; az emberek mindig csak azt találják fel, amire szükségük van, és azt mindig fel is találják.”
(Szerb Antal)

Mit jelent a találmány?

A Wikipédia így határozza meg a találmány fogalmát:

“A találmány a kreatív tevékenység olyan eredménye, a tudomány és technika területére eső olyan megoldás, amely jelentősen gazdagítja a tudomány és a technika adott szintjét és a gyakorlatban alkalmazható. (A találmány abban különbözik a felfedezéstől, hogy az utóbbi természeti törvényeket tár fel, és a gyakorlatban közvetlenül nem alkalmazható.) A találmány az ötlet kidolgozott formája”.

Forrás: Wikipédia

A találmány tulajdonképpen egy új megoldás, olyan eszköz, tárgy, vagy rendszer, ami hasznos a társadalomnak és eddig nem ismerték. 

Találmány - találmány levédése meglepődött férfi

Mi a találmány, a találmány levédése

A találmány általános meghatározása: új és leleményes megoldás egy technikai problémára.Találmánynak hívjuk a termékre vagy eljárásra vonatkozó új műszaki megoldást; az azon fennálló jogi oltalom neve pedig szabadalom vagy szabadalmi oltalom.

Találmány levédése esetén szabadalmi oltalom adott országra és 20 évre szól. A 20 év lejártát követően a találmány közkinccsé válik. A találmány új eszközt vagy technikát jelent, amely az ötlet kidolgozott formája. A találmány és az újítás között szokás különbséget tenni, mely szerint az újítás az út a gyakorlati megvalósításhoz, a találmány hasznosításához.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szabadalmazható találmányt így határozza meg:

Amire szabadalmi oltalmat igényelnek, annak találmánynak kell lennie a technika bármely területén, és rendelkeznie kell az újdonság, a feltalálói tevékenység és az ipari alkalmazhatóság ismérveivel, csak így indulhat meg a találmány levédése. A találmány fogalmára a törvény nem közöl jogi definíciót, csupán egy példálózó felsorolást ad a találmánynak nem tekinthető szellemi alkotásokról.

MIÉRT ÉRDEMES A TALÁLMÁNY LEVÉDÉSE?

találmány levédése ötlet

A szabadalommal védett találmány tulajdonosának kizárólagos joga van arra, hogy a találmányt hasznosítsa, vagy arra másnak engedélyt adjon. Az így elért jobb piaci pozíció hozzájárul ahhoz, hogy a szabadalmas számára megtérüljenek a találmány fejlesztésére fordított befektetések.

Ha levédetjük találmányunkat, akkor meg tudjuk gátolni konkurenciánkat, hogy jogtalanul felhasználhassa azt, így megkárosítson minket. Mindenképpen fontos, hogy még időben gondoskodjunk a levédetésről.

A TALÁLMÁNY LEVÉDÉSÉNEK 3 ÖKÖLSZABÁLYA: 

1. Tartsuk titokban!
találmány levédése pszt
Tartsa a találmányát titokban. A találmányt titokban kell tartani mindaddig, amíg benyújtja kérelmét a levédetésre. Ha a találmány levédése előtt azt nyilvánosan bemutatja, értékesíti, mielőtt levédetné, elveszítheti a szabadalmi oltalom lehetőségét.

2. Ne másoljunk!
találmány levédése nocopypaste
Ne másoljon semmi olyat, amely már oltalom alatt áll. Ne akarjon benyújtani szabadalmi kérelmet olyan találmányra, amely nem számít újnak. Mielőtt sok időt és pénzt, energiát fektet be a találmány levédésébe, érdemes a kutatással kezdeni. Itt olvashat erről bővebben, hogyan tudunk ebben segíteni. Ennek segítségével el tudja majd dönteni, hogy a találmánya másnak is eszébe jutott-e már.

3. Legyen az üzleti terv része!
találmány levédése business
Amennyiben új terméket vagy gyártási eljárást fejlesztett ki, a találmány levédése legyen a teljes üzleti stratégia szerves része, olyan tényezőkkel együtt, mint a várható bevétel, nyereség, termelés, a finanszírozás és a marketing.

HOGYAN ÉS HOL VÉDESSE LE?

Találmány levédése – gyorsan, egyszerűen, precízen

Találmány levédésével kapcsolatos ügyekben szakértő partnereink nyújtanak segítséget ügyfeleinknek. Ha Önnek is fontos termékének levédése, kérjük kérjen ingyenes visszahívást az alul található űrlapon, vagy keressen minket a kapcsolat menüpontban található elérhetőségek valamelyikén – hívjon telefonon vagy írjon emailt – , és készséggel válaszolunk kérdéseire.

Amennyiben szeretne bővebb információt kapni Ügyfélbarát Szabadalmaztatási Programunkról, kattintson ide!

MI A SZABADALOM?

wordcloud találmány levédése
A szabadalom bármely olyan eszközre, anyagra, módszerre illetve technikai eljárásra adott jog, amely új, leleményes lépés fűződik hozzá és hasznos és a technológia, amit használ jelenleg még nem ismert. A találmány levédése után a szabadalom jogilag érvényesíthető és a tulajdonosának kizárólagos jogot ad a találmány kereskedelmi felhasználására a szabadalom időtartama alatt.

A találmány levédése oltalmat jelent abban az esetben, amennyiben Ön új technológiát talált fel, amely jelentős, hosszú távú haszonnal járó termékhez, technológiához vagy folyamathoz vezet.

Cserébe a szabadalom kérelmezőjének meg kell osztania az ismereteket a nyilvánossággal azáltal, hogy teljes körű leírást ad arról, hogyan működik a találmánya.

Szabadalmazható találmány
Szabadalom tárgya lehet szerkezet, berendezés, például valamely termék egészének vagy részének műszaki megoldása, készítmény, anyagösszetétel, valamint eljárás, például technológiai folyamat egésze vagy része, vagy annak alkalmazása.

A találmányra nem minden esetben szerezhető szabadalmi oltalom. Szabadalmazható minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható találmány a technika bármely területén. Nem minősül azonban szabadalmazható találmánynak különösen a felfedezés, a tudományos elmélet és a matematikai módszer, az esztétikai alkotás, a szellemi tevékenységre, játékra, üzletvitelre vonatkozó terv, szabály vagy eljárás, valamint a számítógépi program (szoftver) és az információk megjelenítése.A szabadalom a találmányok védelmét biztosítja, ezáltal a szabadalom tulajdonosának kizárólagos engedélye van a találmány szerinti megoldás hasznosítására. A szabadalomnak területi és időbeni korlátja van, az oltalom a szabadalmi bejelentés napjától számítva legfeljebb 20 évig lehet érvényes. A szabadalom levédése lehetséges Magyarországra vonatkozóan, nemzetközi, országonként, illetve európai uniós rendszerekben.

MIT LEHET MÉG LEVÉDETNI?
Cégnév, logó, márkanév, szlogen?
Ide kattintva megtekintheti mit lehet még levédetni.

MINEK KELL MEGFELELNI A LEVÉDÉSHEZ?

A találmányt védő jogot nevezzük szabadalomnak. A szabadalomként történő oltalmaztathatóság feltételeként a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény három feltételt szab. Szabadalmazható minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható találmány a technika bármely területén.

Magyarországon olyan találmányt lehet levédeni, amely teljesíti a következő három feltételt:

- újdonság
- feltalálói tevékenység
- ipari alkalmazhatóság.
találmány levédése brain

Mit jelent pontosan, hogy a találmányomnak "újnak" kell lennie?
Új a találmány, ha a technológia amit használ nem volt korábban használva, értékesítve, tehát jelen technológiai ismereteink szerint ideáig még nem volt hozzáférhető.

Mit jelent az, hogy a találmány "feltalálói tevékenységen alapul"?
Feltalálói tevékenységen alapul a találmány, ha a technika jelenlegi állásához képest a szakemberek számára nem ismert. Az újdonság még önmagában kevés egy műszaki megoldásnál ahhoz, hogy a társadalom azt elismerje, és szabadalmi oltalom védje. Szükség van hozzá egy olyan ötletre, szellemes megoldásra, amely még eddig nem létezett.

Mit jelent az "ipari alkalmazhatóság"?
A találmány levédéséhez ez szintén feltétel. Iparilag akkor alkalmazható egy találmány, ha az ipar vagy a mezőgazdaság bizonyos ágában előállítható, használható és reprodukálható.

A cél a találmány reprodukálhatósága, a technika bármely területén nem tekinthetők iparilag alkalmazhatónak az emberi vagy állati test kezelésére szolgáló gyógyászati vagy sebészeti eljárások, valamint az emberi vagy állati testen végezhető diagnosztikai eljárások (de ez az ilyen eljárásokban alkalmazott termékre - így különösen anyagra (vegyületre) és keverékre - nem vonatkozik).

Miért érdemes szabadalomkutatást végezni?
folder találmány levédése
A kutató-fejlesztő munka megkezdése előtt érdemes utánanézni, hogy milyen ismeretek állnak rendelkezésre az adott témával kapcsolatban. Lehet, hogy már publikálták is a műszaki megoldást, ne akarjuk újra feltalálni a kereket.

A feltárt dokumentumok alapján képet kaphatunk a találmány újdonságáról és a feltalálói tevékenységről, így a szabadalmazhatóság esélyéről.

Hogyan tudunk segítséget nyújtani a szabadalomkutatásban? Kattintson ide!

A szabadalmaztatható találmány fogalma

A találmányt védő jogot nevezzük szabadalomnak. A szabadalomként történő oltalmaztathatóság feltételeként a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény három feltételt szab. Szabadalmazható minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható találmány a technika bármely területén. Ez a 3 feltétel a következő:

 1. a találmány legyen új
 2. a találmány feltalálói tevékenységen alapuljon
 3. iparilag alkalmazható legyen a találmány
 1. Új a találmány, ha nem nem tartozik a technika állásához. Az újdonság kritériumát a törvény szigorúan értelmezi, az újdonság megállapíthatóságához  abszolút, világújdonság szükséges.
 2. Feltalálói tevékenységen alapul a találmány, ha a technika állásához képest a saját szakterületén jó szakember számára nem nyilvánvaló. Ez gyakorlatilag az alkotói teljesítmény vizsgálatát jelenti.
 3. Iparilag alkalmazható a találmány, ha az ipar vagy a mezőgazdaság valamely ágában előállítható, illetve használható. A cél a találmány reprodukálhatósága, a technika bármely területén nem tekinthetők iparilag alkalmazhatónak különösen az emberi vagy állati test kezelésére szolgáló gyógyászati vagy sebészeti eljárások, valamint az emberi vagy állati testen végezhető diagnosztikai eljárások (de ez az ilyen eljárásokban alkalmazott termékre - így különösen anyagra (vegyületre) és keverékre - nem vonatkozik).

Milyen típusú találmányok léteznek?

Kevesen vannak tisztában vele, milyen sok tehetséges magyar műszaki és technikai szakember volt a 20. század elején, akik munkájukkal döntő hatást gyakoroltak a modern kor műszaki kultúrájára. Nézzünk meg most néhány találmányt, ami magyar feltalálóktól származik.

XX. századi technikai találmányok

 • Galamb József: Ford T- Modell

 Galamb József T-Ford-Model-Galamb József T-Ford Model-je

A XX. század egyik legjelentősebb találmánya a legendás T-modell, az első sorozatgyártásban készült autó. Galamb József szervezte meg a gépkocsik futószalagon való gyártását, a Ford T-modell lett az a népautó, amely átalakította az amerikaiak életét. Húsz év alatt több mint 15 millió autó került ki Ford műhelyéből, és ezáltal az autó a gazdagok luxuscikkéből a mindennapok Amerikájának része lett.

A Ford T-modell elnevezésű autót 1908 szeptemberétől 1927 októberéig gyártotta Henry Ford cége, a Ford Motor Company. Beceneve Bádog Böske (Tin Lizzy) volt. Galamb József találmánya volt még a bolygókerekes sebességváltó vagy a villamos gyújtóberendezés, ezek a kor gépkocsigyártási technikájának kimagasló eredményei voltak.

 • Gábor Dénes találmánya: Hologram

Szintén XX. századi technikai találmány a hologram, amit Gábor Dénesnek köszönhetünk, és naponta találkozhatunk vele bankkártyákon, papírpénzeken. Az eljárást 1947-ben dolgozta ki Angliában, ahol az elektronsugarak viselkedését tanulmányozta. Saját bevallása szerint egy közlekedési lámpánál várakozott, amikor kipattant a fejéből az ötlet. A holográfia a fény hullámtermészetén alapuló képrögzítő eljárás, amivel egy tárgy struktúrájáról tökéletes térhatású, háromdimenziós kép hozható létre. 

 • Jedlik Ányos találmánya:  Dinamó elve
 • Neumann János találmánya: a világ első, memóriával rendelkező számítógépe (EDVAC)
 • Jánosi Marcell találmánya: mikroflopi, ennek érdekessége, hogy 1974-ben (ekkor született meg a mikroflopi szabadalma) tized-akkora helyet foglalt el a számítógépekben, mint az amerikai vetélytársaké

Folytathatnánk a felsorolásunkat a magyar találmányokról, mert nagyon sok találmány született a XX. században, köztük olyanok is, amik megváltoztatták a világot. Erről korábbi, magyar találmányokról szóló cikkünkben olvashat bővebben!

XXI. századi technikai találmányok

Nem csak a XX. században születtek nagy találmányok, nézzük most néhányat a XXI. század legjelentősebb találmányaiból!

Rátai Dániel találmánya: Leonar3Do - integrált szoftver és hardver platform

Rátai Dániel 2004 –ben alkotta meg azt a szoftver-hardver platformot, amely virtuális valóság környezetet képes teremteni.  A szerkezettel lehet a térben objektumokat alkotni, tetszőlegesen változtatni és elemezni, mivel a személyi számítógépek konfigurációit 3D munkakörnyezetté egészíti ki. A találmány elemei: egér helyett madár, 3D-szemüveg, a monitor tetejére elhelyezhető szenzorok és egy központi egység. A Leonar3Do hatalmas siker világszerte, 80 különböző területen alkalmazzák, többek között az oktatásban, filmiparban és kórházakban is. 

Sziszák Imre, Cseh József és Illyés Miklós találmánya: Platio, a napelemes térkő

Sziszák Imre, Cseh József és Ilyés Miklós közös találmánya a Platio, egy napelemes térkő, ami energiát termel. A magyar találmánynak köszönhetően egyel nőtt azon felületek száma, melyekből energia nyerhető. A Platio technológiáját már Budapesten is alkalmazták, de az eddigi legnagyobb szabású projektet Kazahsztánban valósították meg, ahol egy bevásárló központ bejárata előtt 80 négyzetméter nagyságú rendszert hoztak létre, amivel az épület klímarendszerét látják el megújuló energiával. A Platiót 2015-ben kezdték el fejleszteni, de csak 2018-ban jelent meg a piacon.

Bőven lehetne folytatni a felsorolást a legújabb magyar találmányokról, többek között ilyenek például: 

 • úszó ház,
 • érintésmentes fizetés autóval, 
 • okosvíztisztító,
 • törhetetlen hajó,
 • önfertőtlenítő padlóburkolat

A Magyar Innovációs Szövetség szakmai támogatásával 2020-ban megjelent egy kiadvány is, melynek címe: Száz magyar találmányt és fejlesztés 2020, erről mi is írtunk legújabb magyar találmányok című cikkünkben!

A találmány levédése, miért fontos, hogy levédessük a találmányunkat?

A szabadalommal védett találmány tulajdonosának kizárólagos joga van arra, hogy a találmányt hasznosítsa, vagy arra másnak engedélyt adjon. Találmány levédése esetén szabadalmi oltalom adott országra és 20 évre szól. A 20 év lejártát követően a találmány közkinccsé válik. 

Ha levédetjük találmányunkat, akkor meg tudjuk gátolni konkurenciánkat, hogy jogtalanul felhasználhassa azt, így megkárosítson minket. Mindenképpen fontos, hogy még időben gondoskodjunk a levédetésről!

Fontos kitétel, hogy egy találmány megvalósítható, reprodukálható legyen.

Annak érdekében, hogy a találmányunk felhasználásához kizárólagos jogokat szerezzünk, le kell védetnünk találmányunkat!

A találmányok levédésének 3 legfontosabb szabálya

 1. Tartsa a találmányát titokban!
 2. Ne másoljon!
 3. Legyen az üzleti terv része!

Ha Önnek is fontos termékének, ötletének, innovációs fejlesztésének, új műszaki megoldásának vagy találmányának  levédése, kérjük kérjen ingyenes visszahívást az alul található űrlapon, vagy keressen minket a kapcsolat menüpontban található elérhetőségek valamelyikén – hívjon telefonon vagy írjon emailt – , és készséggel válaszolunk kérdéseire. 

Miért válasszon minket, miben vagyunk jók?

A Szabadalom-Védjegy.hu munkatársai arra törekednek, hogy megvédjék ügyfeleik szellemi alkotásait a jogosulatlan felhasználástól. Segítünk szellemi termékének levédésében, hogy az szabadalmat, védjegyoltalmat kapjon.

A feltaláló számára nagyon fontos, hogy szabadalma oltalmat kapjon. Számunkra pedig létfontosságú, hogy a szabadalmat megvédjük, megvédjük a feltaláló jogait, hogy lehetőség szerint ne bitorolják el a nehezen elért és oltalmazott szabadalmát. Ha egy terméket forgalmaz és azt levédette, védjeggyel látta el, annak használata ezután csak az Ön engedélyével lehetséges.

HOGYAN ÉS HOL VÉDESSE LE?

A találmány levédetésének menete.
A szabadalom megszerzésének első lépése a szabadalmi bejelentés megtétele, mellyel elsőbbségi jogot szerezhet találmányára. A találmány levédése kapcsán történő bejelentés elbírálása egy bonyolult szabadalmi engedélyezési eljárás során történik, amely részletes vizsgálatból áll (alaki, formai vizsgálat, újdonság tényének vizsgálata).

A bonyolult folyamathoz Mi segítséget nyújtunk Önnek.
találmány levédése stamper

A közzététellel már a bejelentés napjára visszamenőleges hatállyal ideiglenes oltalom keletkezik, amely a megadással válik véglegessé.
Hogyan tudunk segítséget nyújtani a szabadalmaztatási folyamatban? Kattintson ide!

Hol érvényes a szabadalom? Területi hatály, külföldi kiterjesztés

 1. A Magyarországon benyújtott szabadalmi bejelentés csak Magyarország területén lesz érvényes, azonban a bejelentésre alapozva van lehetőség a nemzetközi kiterjesztésre.
 2. Magyarországra érvényes szabadalmat lehet szerezni még oly módon is, hogy egy Európai Szabadalmat Magyarország területére hatályosítanak, érvénybe léptetnek. Ez előtt azonban le kell folytatni az európai szabadalmat.
 3.  Amennyiben nemzetközi szabadalmi bejelentést szeretne tenni, úgy a magyar bejelentéstől számított egy éven belül kiléphet a nemzetközi piacra. A nemzetközi szabadalmi bejelentésről itt olvashat.
 4. Fontos tudni azonban, hogy nem létezik egész világra kiterjesztett szabadalom.

A TALÁLMÁNY LEVÉDÉSÉNEK FOLYAMATÁT MEGKÖNNYÍTJÜK ÖNNEK!

Hogy néz ki velünk a találmány levédésének folyamata?

 1. Az oldal alján található űrlapot kitölti, és ingyenes visszahívást kér.
 2. Szakértő kollégáink legkésőbb 1 munkanapon belül felveszik Önnel a kapcsolatot. Gondot fordítunk a teljes körű tájékoztatásra, a kimagasló kommunikációra.
 3. Részletesen felvilágosítjuk Önt találmánya levédéséről, igény szerint időpontot egyeztünk.
 4. Egy személyes konzultáció keretein belül irodánkban találkozunk. Ekkor bemutatja találmányát és szerződést kötünk. A legtöbb esetben nem kell többet befáradnia irodánkba, folyamatos telefonos, elektronikus kapcsolattartás mellett, gyorsan intézzük ügyét.
 5. A szerződéskötés után tapasztalt kollégáink elvégzik a szabadalomkutatást, amikor is megnézik külföldi és hazai rendszerekben, hogy a találmány létezik-e már, levédhető-e. A kutatás során kiszűrjük a szabadalmi duplikációt, és ezzel rengeteg időt- és pénzt spórolunk meg ügyfeleinknek. A kutatás eredményét átadjuk Önnek.
 6. Barátságos munkatársaink és szakértő jogi partnerünk precíz hozzáértéssel kezelik találmányát, a levédetés során további, számos jó ötlettel, jó tanáccsal látják el Önt.
 7. Következő lépés a találmány levédéséhez, hogy ha nem találunk a kívánt szabadalomhoz hasonlót, akkor a meglévő anyagokból elkészítjük a szakszerű szabadalmi leírást és szabadalmi rajzokat. Ezeket elküldjük Önnek, igény szerint módosítjuk.
 8. Ezután határidőre benyújtjuk az összes szükséges dokumentumot a hivatalokhoz.
 9. A hivatali elbírálás során az esetleges hiánypótlásokat is elvégezzük.
 10. Amennyiben igényli, a későbbiekben nemzetközi szinten is kiterjesztjük a szabadalmát

További információk a találmány levédése ügyében.

Találmány levédése – gyorsan, egyszerűen, precízen

Találmány levédésével kapcsolatos ügyekben szakértő partnereink nyújtanak segítséget ügyfeleinknek. Ha Önnek is fontos termékének levédése, kérjük kérjen ingyenes visszahívást az alul található űrlapon, vagy keressen minket a kapcsolat menüpontban található elérhetőségek valamelyikén – hívjon telefonon vagy írjon emailt – , és készséggel válaszolunk kérdéseire. Lehetősége van személyes konzultáción is részt venni, ahol az első óra ingyenes!

Amennyiben szeretne bővebb információt kapni Ügyfélbarát Szabadalmaztatási Programunkról, és a találmány levédéséről, kattintson ide!

Akik már minket választottak

és még sokan mások…

Legyen Ön a következő!